Cập nhật tiến độ dự án EcoHome 3 Tòa N04 và N05 tháng 09/2020

#

Cập nhật tiến độ dự án EcoHome 3 Tòa N04 và N05 tháng 09/2020

Kính gửi: Quý khách hàng mua và thuê căn hộ tại dự án Golden Time.

Đầu tiên Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Bắc 9 xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, mua và thuê căn hộ tại dự án Golden Time - Tòa nhà ở xã hội NO4 và NO5 Khu nhà ở Ecohome 3 thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội do Công ty làm chủ đầu tư.
Để Quý khách hàng nắm bắt được tiến độ thi công tại công trường dự án Golden Time, Công ty trân trọng thông báo để Quý khách được biết tiến độ thi công xây dựng tính đến ngày 11/09/2020, như sau:
1. Tiến độ thi công xây dựng cụ thể của tòa nhà ở xã hội NO4:
- Đã hoàn thiện xây tường đến tầng 30;
- Đã hoàn thiện trát trong đến tầng 30;
- Đã cơ bản hoàn thiện trát ngoài đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-21 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Đã hoàn thiện ốp lát từ tầng 3 đến tầng 30;
- Đã cơ bản hoàn thiện thi công trần trong căn hộ từ tầng 3 đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-21 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Đã hoàn thiện thi công trần hành lang từ tầng 3 đến tầng 27;
- Đã cơ bản hoàn thiện sơn tường trong căn hộ từ tầng 3 đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-21 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Đã hoàn thiện sơn tường hành lang từ tầng 3 đến tầng 17;
- Đã hoàn thiện sơn ngoài nhà đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-21, CH-22 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Đã cơ bản hoàn thiện lắp đặt Lan can đến tầng 30;
- Đã lắp thiết bị điện, thiết bị vệ sinh từ tầng 3 đến tầng 26 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-21 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Hoàn thiện lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy từ tầng 3 đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-21 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Đã lắp đặt xong toàn bộ thang máy;
- Đã kiểm định xong cụm thang máy số 1 (có 5 thang); và đang tiến hành kiểm định cụm thang máy số 2 (có 4 thang).

2. Tiến độ thi công xây dựng cụ thể của tòa nhà ở xã hội NO5:
- Đã hoàn thiện xây tường đến tầng 30;
- Đã cơ bản hoàn thiện trát trong đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-10 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Đã cở bản hoàn thiện trát ngoài đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-10 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Đã hoàn thiện ốp lát từ tầng 3 đến tầng 30;
- Đã cơ bản hoàn thiện thi công trần trong căn hộ từ tầng 3 đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-10 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng);
- Đã cơ bản hoàn thiện thi công trần hành lang từ tầng 3 đến tầng 27
- Đã cơ bản hoàn thiện sơn tường trong căn hộ từ tầng 3 đến tầng 30 (trừ trục căn hộ ký hiệu CH-10 do nằm vào vị trí lắp đặt vận thăng)
- Đã hoàn thiện sơn tường hành lang từ tầng 3 đến tầng 23
- Đã hoàn thiện sơn ngoài nhà đến tầng 30 (trừ trục căn CH-10 vị trí lắp đặt vận thăng)
- Đã cơ bản hoàn thiện Lan can, logia đến tầng 30
- Đã hoàn thiện lắp thiết bị điện, thiết bị vệ sinh từ tầng 3 đến tầng 26 (trừ trục căn CH-10 vị trí lắp đặt vận thăng).
- Đã hoàn thiện lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy từ tầng 3 đến tầng 30 (trừ trục căn CH-10 vị trí lắp đặt vận thăng).
- Đã lắp đặt xong toàn bộ thang máy;
- Đã kiểm định xong cụm thang máy số 1 (có 5 thang); và đang tiến hành kiểm định cụm thang máy số 2 (có 4 thang).
Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Bắc 9 đang gấp rút hoàn thiện công trình tòa nhà NO4, tòa nhà NO5), công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan bên ngoài tòa nhà. Đảm bảo đáp ứng chất lượng, tiến độ thi công xây dựng đã ký kết tại hợp đồng mua bán với Quý khách hàng theo quy định
Trên đây là báo cáo tiến độ thi công tại công trường dự án Golden Time, một lần nữa Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Bắc 9 xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã đặt niềm tin vào chúng tôi để xây dựng ngôi nhà tương lai cho Quý khách.
Trân trọng!

                                       
  
                                                   

Sản phẩm cùng loại