Thông báo nghỉ tết Nguyên đán 2021

Thông báo nghỉ tết Nguyên đán 2021

10:28 - 01/02/2021

 

 

Mẫu Hồ sơ mua nhà lần 3 - N05
Thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê Nhà ở xã hội Đợt 03 tòa N05 - Dự án Khu nhà ở Ecohome 3
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÁT NĂM 2020
THÔNG BÁO NGHỈ DỊCH COVID - 19
Thông tiếp nhận hồ sơ đợt 3 Tòa NO4

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BẮC 9

 


Số: 59/TB-BAC9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

(V/v: Cho nhân viên, công nhân và người lao động toàn Công ty lịch nghỉ

tết Nguyên đán 2021)

Kính gửi: Toàn thể nhân viên, công nhân và người lao động toàn Công ty.

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, nay Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Bắc 9 thông báo đến toàn thể nhân viên, công nhân và người lao động lịch Nghỉ tết Nguyên Đán 2021 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu của Công ty như sau:

  1. Nhân viên và người lao động làm việc tại Văn phòng Công ty bắt đầu nghỉ từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021.
  2. Nhân viên, công nhân và người lao động làm việc tại các công trường thi công của Công ty bắt đầu nghỉ từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (trừ những nhân viên, công nhân và người lao động được yêu cầu trực ban).
  3. Trong thời gian nghỉ việc nhân viên, công nhân và người lao động tích cực thực hiện chỉ đạo của các cơ quan chính quyền về phòng chống dịch COVID-19 gây ra.

Công ty trân trọng thông báo để toàn thể nhân viên, công nhân và người lao động được biết và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

   - Như kính gửi;

   - Lưu VTCT.