Thông báo tiếp nhận hồ sơ đợt 1 nhà ở xã hội N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đợt 1 nhà ở xã hội N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đợt 1 nhà ở xã hội N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm

10:29 - 13/11/2019

Công Ty Cổ phần Đầu Tư bất Động Sản Bắc 9 xin trân trọng thông báo với Quý Khách Hàng về Tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội Tòa N05 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÁT NĂM 2020
THÔNG BÁO NGHỈ DỊCH COVID - 19
Thông tiếp nhận hồ sơ đợt 3 Tòa NO4
thông báo tiếp nhận hồ sơ đợt 2 Tòa N05
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN BẮC 9 XIN CẢNH BÁO TỚI NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC MÔI GIỚI MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TÒA N05