CÔNG TY BĐS BẮC 9 XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG LẦN 2 VỀ VIỆC BỔ SUNG TRẦN THẠCH CAO GIẬT CẤP VÀ KHỒNG PHÁT SINH THÊM BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO

CÔNG TY BĐS BẮC 9 XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG LẦN 2 VỀ VIỆC BỔ SUNG TRẦN THẠCH CAO GIẬT CẤP VÀ KHỒNG PHÁT SINH THÊM BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO

CÔNG TY BĐS BẮC 9 XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG LẦN 2 VỀ VIỆC BỔ SUNG TRẦN THẠCH CAO GIẬT CẤP VÀ KHỒNG PHÁT SINH THÊM BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO

14:38 - 31/10/2019

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÁT NĂM 2020
THÔNG BÁO NGHỈ DỊCH COVID - 19
Thông tiếp nhận hồ sơ đợt 3 Tòa NO4
thông báo tiếp nhận hồ sơ đợt 2 Tòa N05
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN BẮC 9 XIN CẢNH BÁO TỚI NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC MÔI GIỚI MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TÒA N05

tẢI ẢNH Ở ĐÂY 

<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"