CÔNG TY BĐS BẮC 9 XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG LẦN 2 VỀ VIỆC BỔ SUNG TRẦN THẠCH CAO GIẬT CẤP VÀ KHỒNG PHÁT SINH THÊM BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO